Lembaga Peperiksaan Malaysia telah menetapkan ujian bertulis bagi mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Science, Mathematics, Kemahiran Hidup Bersepadu, Pendidikan Islam, Bahasa Arab dan Bahasa Cina dilaksanakan pada 13 hingga 16 Oktober 2014.

Berikut adalah Jadual Waktu Ujian Bertulis PT3.

JadualPT3

 

 

Jadual Waktu Ujian Bertulis PT3 2014