SUMBANGAN PIHAK LUAR KEPADA SMK SERI BINTANG UTARA

~ Sekalung Penghargaan dan Terima Kasih ~

PENYUMBANG
ITEM
1. FAHD AGENCY 150 naskah Al-Quran Resam Uthmani dan 5 naskah Quran Tafsir