Berteraskan Falsafah Pendidikan Negara, guru-guru dan kakitangan Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Bintang Utara bertekad dan berusaha untuk membimbing dan mendidik pelajar-pelajar SMKSBU menerima dan menghayati pendidikan yang boleh mengembangkan potensi mereka dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial di samping berkemampuan melahirkan pelajar-pelajar yang berilmu pengetahuan dan  berakhlak mulia supaya dapat memberi sumbangan yang positif kepada agama, bangsa dan negara tercinta.

Leave a Reply