OBJEKTIF SEKOLAH

  1. Mendidik dan membantu pelajar-pelajar dalam perkembangan fikiran, moral,rohani dan jasmani demi melahirkan insan yang sempurna dan harmonis.
  2. Membina dan mewujudkan iklim sekolah yang sihat dan kondusif.
  3. Menyediakan suasana pengajaran dan pembelajaran yang kondusif untuk melahirkan pelajar yang berpotensi, proaktif, inovatif, kreatif dan kritis.
  4. Mewujudkan budaya sekolah ke arah masyarakat berdisiplin, berdikari, penyayang, harmonis dan patriotik.

Leave a Reply