SMK Seri Bintang Utara akan mengadakan Sambutan Hari Malaysia & Penutupan Bulan Kemerdekaan 2013 seperti butiran berikut:

  • Tarikh : 13 September 2013
  • Masa : 7.30  hingga 8.50 pagi
  • Tempat : Skylite SMKSBU

Objektif program ini adalah untuk :

  1. Memupuk perasaan hidup bersatu padu antara pelajar bagi semua kaum dalam suasana yang harmoni, liberal dan muhibbah.
  2. Memupuk perasaan hormat-menghormati terhadap adat resam warisan bangsa.
Sambutan Hari Malaysia & Penutupan Bulan Kemerdekaan 2013