Semakan keputusan bagi Ujian Penilaian 1 tahun 2012 boleh dilakukan oleh ibu bapa/penjaga mulai tahun ini. Sila klik paparan di bawah untuk ke laman web Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah.

* Sila pastikan Nombor Kad Pengenalan dimasukkan tanpa “-“, pilih Sekolah Menengah dan tahun 2012 seterusnya klik Semak Laporan

* Aplikasi ini adalah untuk pelajar tingkatan 2,3, 4 dan 5.

Be Sociable, Share!
  • Twitter
  • Facebook
  • email
  • Google Reader
  • LinkedIn
Semakan Keputusan Ujian Penilaian 1
Tagged on: