Semakan keputusan bagi Ujian Penilaian 1 tahun 2012 boleh dilakukan oleh ibu bapa/penjaga mulai tahun ini. Sila klik paparan di bawah untuk ke laman web Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah.

* Sila pastikan Nombor Kad Pengenalan dimasukkan tanpa “-“, pilih Sekolah Menengah dan tahun 2012 seterusnya klik Semak Laporan

* Aplikasi ini adalah untuk pelajar tingkatan 2,3, 4 dan 5.

Semakan Keputusan Ujian Penilaian 1
Tagged on: