Kokurikulum merupakan suatu aktiviti dan pengalaman pendidikan yang dilaksanakan diluar bilik darjah. Menurut Abd.Alim (1995), aktiviti kokurikulum merupakan kesinambungan dan pengukuhan kepada program atau aktiviti pembelajaran di bilik darjah atau kurikulum