Berikut adalah tarikh pengambilan buku teks bagi pelajar tingkatan 5/2013 :

  • 29 November 2012 – 5 Sc Alfa, 5 Sc Beta, 5 Sc Gama & 5 Solihin
  • 28 Disember 2012 – 5 Amanah, 5 Berdikari, 5 Lambda & 5 Sc Omega
Tarikh Pengambilan Buku Teks Tingkatan 5/2013
Tagged on: