March 26, 2020

e-Learning : Gerbang Digital JPWPKL


Selain laman web PPDKeramat, murid juga disarankan untuk melayari ;


bagi mencari sumber pendidikan sepanjang Perintah Kawalan Pergerakkan.
Semoga masa bersama keluarga dapat dimanfaatkan bersama 😄