April 02, 2020

e-Learning : GEOGRAFI TINGKATAN 3BUKU TEKS GEOGRAFI TINGKATAN 3


LATIHAN

:earth_americas: Bab 3 - Pengaruh Persekitaran Fizikal Terhadap Kepelbagaian Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar
:globe_with_meridians:
:earth_americas: Bab 4 - Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi di Malaysia
:globe_with_meridians:
:earth_americas: Bab 5 - Hidupan Liar di Malaysia
:globe_with_meridians:
:earth_americas: Bab 6 - Sumber Semula Jadi di Malaysia
:globe_with_meridians:
:earth_americas: Bab 7 - Kegiatan Ekonomi di Malaysia
:globe_with_meridians:
:earth_americas: Bab 8 - Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar di Dunia
:globe_with_meridians:
:earth_americas: Bab 9 - Sumber Semula Jadi dan Kegiatan Ekonomi di Dunia
:globe_with_meridians:
:earth_americas: Bab 10 - Sumber Hutan
:globe_with_meridians:
:earth_americas: Bab 11 - Kitar Semula


Terima Kasih


#StayAtHome #KitaJagaKita #NisiDominusFrustra #KecemerlanganTekadKami
:globe_with_meridians: