April 02, 2020

e-Learning : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TINGKATAN 3LATIHAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TINGKATAN 3


https://sites.google.com/view/kuizpaipt3/home


[ Softcopy buku TEKS PAI tingKATAN 1, 2 dan 3 ada juga dalam laman sesawang tersebut ]


Terima Kasih


#StayAtHome #KitaJagaKita #NisiDominusFrustra #KecemerlanganTekadKami